Κώδικας Δεοντολογίας Βουλευτών: Νέα Αλλαγή μέσα στη Βουλή

Αλλαγές στον μέχρι πρότινος τρόπο λειτουργίας της Βουλής επιχειρεί να φέρει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νίκος Βούτσης, με τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου» που θα παρουσιάσει αύριο, Παρασκευή, στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δεοντολογίας και Κανονισμού της Βουλής.

Το νέο κείμενο προτάσεων ξεκαθαρίζει ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, ενισχύοντας τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των ελλήνων βουλευτών. Το σύνολο αυτό κανόνων συμπεριφοράς έχει ως πρωταρχικό στόχο την «ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού προς τον θεσμό του Κοινοβουλίου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προοίμιο του κώδικα.

Η θέσπιση, άλλωστε, ενός τέτοιου κώδικα βουλευτικής συμπεριφοράς, ώστε να τονωθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία, είχε κριθεί απαραίτητη και από το δεύτερο μνημόνιο, το 2012, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, που προέκυψε από τον οδικό χάρτη τον οποίο συνυπέγραψαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την τότε υπάρχουσα Task Force.

Ανάμεσα στα άρθρα του κώδικα που θεσπίζουν την υποχρέωση του Βουλευτικού Σώματος να διέπεται από αντικειμενικότητα και αμεροληψία, να τρέφει τον αλληλοσεβασμό και να υπηρετεί πάνω από όλα τα άλλα το δημόσιο συμφέρον, υπάρχουν ορισμένα σημεία που ξεχωρίζουν.

Οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι «να μην υιοθετούν με τη στάση τους βίαιες συμπεριφορές ή ρητορική μίσους και διάκρισης έναντι άλλων προσώπων, λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού», όπως αναφέρει το Άρθρο 2 του Κώδικα. Είναι φανερό ότι η βουλευτική υποχρέωση αυτή καθρεπτίζει την συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών που χαρακτηρίζονται από ακραία πολιτικά φρονήματα, καταδικάζοντας τις πρακτικές κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή.

Ο Κώδικας επιβάλλει, ακόμη, μια ρήτρα εχεμύθειας σε όλους τους βουλευτές που οφείλουν να υπογράψουν, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, επίσημη δήλωση με την οποία  δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν «προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου προσώπου εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, που περιέρχονται σε γνώση τους εκ της άσκησης των καθηκόντων τους», σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κώδικα. Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει μέχρι στιγμής το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η συγκεκριμένη ρήτρα, σε αντίθεση με το προσχέδιο του Κώδικα που ανέφερε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούσαν να δημοσιευτούν από τους βουλευτές πριν την πάροδο δύο ετών από το τέλος της θητείας τους.

Εντύπωση προκαλούν και τα πειθαρχικά μέτρα που ορίζει ο Κώδικας ενάντια σε όποιον βουλευτή παραβιάσει τους κανόνες που έχουν τεθεί. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προσωρινό αποκλεισμό του βουλευτή από τις συνεδριάσεις της Βουλής για διάστημα έως δεκαπέντε ημερών, αλλά και την περικοπή του ενός δεύτερου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει λάβει την τελική του μορφή μετά από συνεννόηση του Προέδρου της Βουλής με τα κόμματα, που έκαναν τις δικές τους επισημάνσεις, αφού μελέτησαν το προσχέδιο, και αναμένεται, μετά την αυριανή του παρουσίαση και τελική μορφοποίησή του, να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις επόμενες εβδομάδες.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο