Είναι Χρήσιμη η Θερμιδική Αρχή για τον Έλεγχο του Σωματικού Βάρους;

Η θερμιδική αρχή για τον έλεγχο του σωματικού βάρους είναι σχετικά απλή. Εάν η πρόσληψη Θερμίδων υπερβαίνει την κατανάλωση, οπότε υπάρχει θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, το άτομο παίρνει βάρος. Αντίθετα, εάν το ενεργειακό ισοζύγιο είναι αρνητικό (απώλεια Θερμίδων μεγαλύτερη της πρόσληψης), τότε το άτομο χάνει βάρος. Προκειμένου να διατηρηθεί αμετάβλητο το βάρος, θα πρέπει η πρόσληψη Θερμίδων να ισούται με την κατανάλωση. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, τα ανθρώπινα ενεργειακά συστήματα διέπονται από τους ίδιους φυσικούς νόμους που ισχύουν για όλους τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς.Ο Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής ισχύει, όσον αφορά την διατήρηση και κατανάλωση ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού, όπως και για κάθε άλλη μηχανή. Επειδή μια Θερμίδα είναι μια μονάδα ενέργειας και η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί, οι Θερμίδες που προσλαμβάνουμε από την τροφή είτε θα καταναλωθούν, είτε θα αποθηκευτούν. Δεν υπάρχουν βάσιμα δεδομένα που να καταρρίπτουν την θερμιδική αυτή θεωρία. Παραμένει η φυσική βάση για τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

[widget id=”text-6″]

Σημειώστε όμως, ότι το συνολικό σωματικό βάρος προκύπτει από διάφορα συστατικά, από τα οποία εκείνα που επισημαίνονται στα προγράμματα ελέγχου του σωματικού βάρους είναι το νερό, οι πρωτεΐνες της ελεύθερης λίπους σωματικής μάζας, μικρά ποσά υδατανθράκων και ο λιπώδης ιστός. Μεταβολές αυτών των συστατικών μπορούν να επιδράσουν στις διακυμάνσεις του σωματικού βάρους κατά τέτοιο τρόπο που να φαίνεται αντίθετος με τη θερμιδική αρχή, αφού οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες περιέχουν μόνο 4 Θερμίδες ανά γραμμάριο, ενώ το νερό δεν έχει καμία θερμιδική αξία. Μπορεί να χάσετε 2 κιλά μέσα σε μία ώρα που να αποτελούν κυρίως απώλεια νερού.

Δίαιτες “λιμοκτονίας” ενδεχομένως να οδηγήσουν σε γρήγορη απώλεια βάρους, όμως ένα μέρος αυτής της απώλειας οφείλεται σε ελάττωση των αποθεμάτων γλυκογόνου, των αποθηκών πρωτεΐνης στο μυικό ιστό, καθώς και του νερού που συνυπάρχει σε αυτές τις αποθήκες. Στα προγράμματα αδυνατίσματος συνήθως επιθυμούμε να χάσουμε το περιττό λίπος και συγκεκριμένοι τύποι δίαιτας και άσκησης συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απώλειας λίπους, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της απώλειας πρωτεϊνών.

Ο μεταβολισμός των ενεργειακών πηγών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και μολονότι η θερμιδική θεωρία είναι χρήσιμη για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, οι μεταβολές του σωματικού βάρους δεν εναρμονίζονται πάντα με την πρόσληψη και κατανάλωση Θερμίδων, ενώ μπορεί να μην οφείλονται αποκλειστικά στην απώλεια λίπους. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο δύο άτομα που προσλαμβάνουν τις ίδιες Θερμίδες, το ένα να παίρνει, ενώ το άλλο να διατηρεί ή και να χάνει βάρος.  Αυτό οφείλεται στη μεταβλητότητα του μεταβολικού ρυθμού από άτομο σε άτομο και στο είδος των προσλαμβανομένων Θερμίδων. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι Θερμίδες του διαιτητικού λίπους αποθηκεύονται ευκολότερα στο λιπώδη ιστό σε σύγκριση με τις Θερμίδες των πρωτεϊνών και υδατανθράκων.

Άρα η Θερμιδική Αρχή μπορεί για ένα άτομο να είναι λειτουργική και εύχρηστη, ενώ για κάποιο άλλο θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν πλήθος άλλων παραμέτρων.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο