Ράμπες για την μεταφορα αυτοκινήτων εντός του κτηρίου: Πηγή: Σπύρος Σπούρδος

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο