Ο Κορπορατισμός και ο Πλουραλισμός σε 100 λέξεις

Ο Κορπορατισμός (corporatism), που στον Ευρωπαϊκό χώρο συνοψίζεται ως σύστημα των κοινωνικών εταίρων ,υποδηλώνει την σχέση μεταξύ των κρατών και των ομάδων συμφερόντων κατά την οποία σημαντικές αποφάσεις για εσωτερικά ζητήματα ως επί το πλείστων διαμορφώνονται μετά από συζητήσεις ανάμεσα στους κυβερνητικούς εκπροσώπους και κορυφαίες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους σημαντικότερους κοινωνικούς εταίρους: τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

[widget id=”text-6″]

Ο Πλουραλισμός (pluralism) αναφέρεται σε ένα πολιτικό σύστημα όπου πολυάριθμες ομάδες ανταγωνιστικού χαρακτήρα ασκούν επιρροή στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται στα αιτήματα που εκδηλώνουν. Το κράτος παίζει το ρόλο του επιδιαίτητη, κι όχι ενεργού δρώντος. Κάθε ομάδα αφοσιώνεται σε διαφορετικό αντικείμενο και κατ΄αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η κυριαρχία κάποιας ελίτ.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο