• 31
    Αυγ

    Είσαι το «προϊόν»

    Σύγχρονη κοινωνία. Άπειροι τρόποι διασκέδασης, πληροφόρησης και πνευματικής καλλιέργειας.Νέες γέφυρες επικοινωνίας δημιουργούνται για να ενωθούν οι άνθρωποι, τα υλικά αγαθά ...