Από 3% σε 4,5%, το ποσοστό εισαγωγής των αθλητών στα ΑΕΙ

Πριν λίγες ώρες ένας αναγνώστης του inzone.gr, μας ανέφερε ότι το ποσοστό εισαγωγής αθλητών -εξαιρετικά για το ακαδ. έτος 2015-2016- αυξάνεται από 3% σε 4,5%. Κι εμείς δεν είχαμε παρά να το ερευνήσουμε…

Αρχικά αναζητήσαμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία το μόνο που βρήκαμε, ήταν μία υπουργική απόφαση για την συλλογή των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους. Καμία αναφορά στο ποσοστό εισαγωγής και αν αυτό μεταβλήθηκε.

Επειδή όμως γνωρίζουμε την διάθεση της κυβέρνησης για «βόλεμα» των δικών της παιδιών, ψάξαμε και στο ΦΕΚ. Κι εκεί βρήκαμε λαβράκι.

Τι κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έχει γίνει αγαπημένη συνήθειά του. Έτσι, με «έκπληξη» διαπιστώσαμε ότι με ΠΝΠ το συγκεκριμένο ποσοστό αυξήθηκε από 3% σε 4,5%.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φύλλου 184 αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%». ”

Η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 αναφέρει: «Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.»

Δηλαδή, το συγκεκριμένο ποσοστό, είναι οι θέσεις που διατίθενται στους συγκεκριμένους αθλητές, σε όλα τα Α.Ε.Ι.

Σε μία Ελλάδα της κρίσης, που το ενδιαφέρον μονοπωλούν το ασφαλιστικό, η φορολογία κ.α. δεν μπορούμε να καταλάβουμε την διάθεση της κυβέρνησης για την αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού και μάλιστα με ΠΝΠ χωρίς καμία επιχειρηματολογία…

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο