Ο Φεμινισμός σε 100 λέξεις

Πολιτική αντίληψη, κοινωνικό και ιδεολογικό κίνημα και φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει την πνευματική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων. Ιδιαίτερα, ο Φεμινισμός εστιάζει στον περιορισμό και την τελική εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας σε βάρος των γυναικών μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και στην διεύρυνση του κοινωνικού τους ρόλου σε όλους τους τομείς του πολιτικού και κοινωνικού βίου και του εργασιακού περιβάλλοντος. Ακόμα, ο φεμινισμός συχνά συνδέεται με την ακτιβιστική δράση για την διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των πατριαρχικών δομών της κοινωνίας που τοποθετούν την γυναίκα σε χαμηλότερη κοινωνική βαθμίδα από τον άνδρα.

[widget id=”text-6″]

we-cannot-all-succeed-when-half-of-us-are-held-back1

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο