Εργασία την Κυριακή: Η απόφαση του ΣτΕ και η νόμιμη αμοιβή

Σήμερα, Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας λειτουργούν από τις 11π.μ. έως και τις 6μ.μ. στο πλαίσιο της ανοιξιάτικης περιόδου προσφορών. Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, εγείρεται το ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας, που αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων.

Το άνοιγμα των καταστημάτων ορισμένες Κυριακές τον χρόνο είχε ως σκοπό την τόνωση της αγοράς και της οικονομίας, όμως συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι για τις μειωμένες αγορές δεν ευθύνεται το ωράριο αλλά οι χαμηλοί μισθοί και η γενικότερη οικονομική κρίση.  

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο είχαν καταφύγει οι σύλλογοι και τα συνδικάτα των εργαζομένων έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που επέτρεπε την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 100/2017

Παράλληλα, στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ καταγράφονται τα συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών, σε σχέση με την αργία της Κυριακής.

[widget id=”text-6″]

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως εργαζομένους και απασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες, κλπ) το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης του ατομικού και του από κοινού με την οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας.

Το διάλειμμα αυτό υπηρετεί την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου με τη φυσική και ψυχική ανανέωση που προσφέρει η τακτική αργία στον εργαζόμενο άνθρωπο εντός της κάθε εβδομάδας (άρθρο 5 και 21 Συντάγματος).

Συναφώς, προσφέρει και την δυνατότητα οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής του, θέματα για τα οποία μεριμνά επίσης το Σύνταγμα (άρθρο 21).»

Τέλος, προκύπτει το πρόβλημα πως οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν την απαραίτητη αμοιβή με την ανάλογη αύξηση όπως ορίζει ο νόμος, καθώς πολλές φορές εργάζονται αδήλωτοι.

Αναλυτικότερα, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει πως οι εργαζόμενοι, εφόσον απασχοληθούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες την Κυριακή, λαμβάνουν εικοσιτετράωρη (αναπληρωματική) εβδομαδιαία ανάπαυση μια άλλη ημέρα μέσα στην εβδομάδα, που προσδιορίζεται από τον εργοδότη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη χορηγήσει οπωσδήποτε. Επιπλέον, σχετικά με την νόμιμη προσαύξηση ισχύουν τα ακόλουθα: «Ο εργαζόμενος που θα απασχοληθεί νόμιμα την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας δικαιούται να λάβει τις τακτικές ημερήσιες αποδοχές του προσαυξημένες κατά 75%. Αυτό σημαίνει ότι ο αμειβόμενος με μισθό θα λάβει επιπλέον 75% προσαύξηση στο 1/25 του μισθού του, ενώ ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο θα λάβει ένα ακόμη ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. Αν η απασχόληση του μισθωτού την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας δεν είναι νόμιμη, αυτός δικαιούται αποζημίωση ίση με ποσοστό 250% των τακτικών ημερήσιων αποδοχών του.» (σύμφωνα με το Β.Δ 748/1966)

Κοινή χρήση:

1 comment

  1. ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΟΠΙΤΟΥΛΑ 16 Νοεμβρίου, 2019 at 16:34 Απάντηση

    Κυρία Ειρήνη Τζουτζουράκη, στις 7 Μαΐου 2017 δημοσιεύσατε στην ιστοσελίδα ένα άρθρο με θέμα «εργασία την Κυριακή: Η απόφαση του ΣτΕ και η νόμιμη αμοιβή» όπου αναφέρεται ότι: Αν η απασχόληση του μισθωτού την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας δεν είναι νόμιμη, αυτός δικαιούται αποζημίωση ίση με ποσοστό 250% των τακτικών ημερήσιων αποδοχών του.» (σύμφωνα με το Β.Δ 748/1966)
    Επειδή δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω εάν ισχύει θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας να με βοηθήσετε να βρω ακριβώς το σημείο του νόμου που το αναφέρει.
    Ευχαριστώ πολύ

Αφήστε ένα σχόλιο