Ο Φεντεραλισμός σε 100 λέξεις

Ως Φεντεραλισμός ορίζεται η αρχή του διαμοιρασμού της κυριαρχίας ανάμεσα σε μια κεντρική κυβέρνηση και τις πολιτείες ή περιφέρειες. Επρόκειτο για μορφή πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που επιμερίζει την εξουσία στο εσωτερικό του κράτους που την υιοθετεί. Μια συνταγματική διευθέτηση που προϋποθέτει την ύπαρξη επίσημης συμφωνίας πολιτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα επίπεδα της κυβέρνησης και τους τομείς εξουσίας της. Κανένα επίπεδό δεν είναι δυνατό να καταργήσει το άλλο κι εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα ομοσπονδιακά και τα ενιαία κράτη. Στις ομοσπονδίες τα πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης είναι αναγκαία ενώ στην αντίθετη περίπτωση η λήψη αποφάσεων και οι αρμοδιότητες των άλλων πεδίων εξουσίας ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του κέντρου.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο