Ο Σολιψισμός σε 100 λέξεις

Αποτελεί μια φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει πως οτιδήποτε έξω την ύπαρξη της εκάστων οντότητας δεν υφίσταται πραγματικά. Το άτομο έχει την ιδιότητα να αντιληφθεί πραγματικά μόνο το Εγώ του και την συνείδηση του, ενώ ακόμη και το σώμα του ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται δεν είναι καθορισμένα, αλλά παράγονται από την υποκειμενικότητα του ατόμου. Αν κάτι βρίσκεται έξω από το άτομο εκτός από την πιθανότητα πως μπορεί να μην υπάρχει ουσιαστικά, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κτήμα του Εγώ του, άρα θα αποτελεί απλά ιδέες του ατόμου και η ουσία συνεχίζει να βρίσκεται μέσα του.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο