Ο Πλουραλισμός και ο Μονισμός σε 100 λέξεις

Πρόκειται για δυο εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρίες. Ο πλουραλισμός υποστηρίζει πως η ποικιλομορφία του κόσμου ερμηνεύεται μέσα από ανεξάρτητες οντότητες, οι οπαδοί του μονισμού από την άλλη θεωρούν πως όλα «καταλήγουν» σε μια κεντρική πνευματική ενότητα. Πολλοί πλουραλιστές στέκονται στην σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων, κάποιοι πάλι τονίζουν πως είναι εξωτερική και επιφανειακή. Οι μονιστές δεν έχουν αυτό το «πρόβλημα» να αντιμετωπίσουν, από την στιγμή που όλα ανάγονται σε ένα, το ποιο είναι τελικά αυτό το ένα όμως, δημιουργεί απορίες. Κυριότερες κατηγορίες μονισμού είναι ο υλισμός και ο ιδεαλισμός, που παρουσιάζουν τεράστιες αντιθέσεις.

Κοινή χρήση:

1 comments

 1. ΒΣ 2 Σεπτεμβρίου, 2016 at 03:41 Απάντηση

  Μία μικρή διευκρίνιση.
  Όπως σωστά τονίστηκε προς το τέλος,ο μονισμός μπορεί να είναι τόσο υλιστικός όσο και ιδεαλιστικός.
  Οπότε το από πάνω που αναφέρει πώς ”οι οπαδοί του μονισμού από την άλλη θεωρούν πώς όλα ”καταλήγουν” σε μία κεντρική πνευματική ενότητα” ,είναι ελλειπή και μονόπλευρο και αφορά μόνο τον ιδεαλιστικό μονισμό.
  Για τον υλιστικό μονισμό ,αυτή η ενότητα είναι υλική.”Η ενότητα του κόσμου βασίζεται στην υλικότητα του” [Ένγκελς].Και η ύλη θεωρείται η μοναδική ”ουσία” του κόσμου.
  Και με το ”πνεύμα” και τη νόηση να είναι παράγωγα της,προϊόν της λειτουργίας του εγκεφάλου και όχι ”ουσίες” που μπορούν να υπάρξουν αυτόνομα.

Αφήστε ένα σχόλιο