Ο Καπιταλισμός σε 100 λέξεις

Αν και έχει την κατάληξη -ισμός, ο όρος καπιταλισμός δεν υποδηλώνει κάποια ιδεολογία αντιθέτως αποτελεί ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, στο οποίο το ιδιωτικό κεφάλαιο αποτελεί το βασικό παράγοντα της οικονομικής ζωής. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 19ο αιώνα από Γάλλους σοσιαλιστές προκειμένου να περιγράψει το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της εποχής τους. Σταδιακά, ο όρος καπιταλισμός απέκτησε αρνητικές συνδηλώσεις καθώς παραλληλιζόταν με την έννοια της εκμετάλλευσης των “αδύναμων”. Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, εμείς όμως κρατάμε το  ότι είναι ένα οικονομικό σύστημα όπου η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων κατέχονται από ιδιώτες με στόχο το κέρδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι και το κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής.

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο