Η Αναρχία σε 100 λέξεις

Αποτελεί ένα κοινωνικό και πολιτικό (!) κίνημα. Με βάση την ετυμολογία της προκύπτει και ο ορισμός της, προέρχεται από την λέξη αρχή, δηλαδή  εξουσία και το στερητικό  –α. Η έλλειψη της αρχής δεν θα έπρεπε να συγχέεται με την έλλειψη τάξης, καθώς οι υποστηρικτές αυτού του κινήματος τονίζουν πως ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να δρα ελεύθερος, χωρίς την επιβολή εξωτερικών πολιτικών ή οικονομικών δομών, μα όχι χωρίς την ύπαρξη αρμονίας. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος πρέπει να είναι κυρίαρχος του εαυτού του και να επιβάλλει αυτός τους κατάλληλους περιορισμούς στο άτομό του, άλλωστε ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα;

Κοινή χρήση:

Αφήστε ένα σχόλιο